Hop til hovedindholdet

SektorCERT logo

Cybersikkerhed i hænderne på leverandøren | 2 timer online | dato ikke planlagt


Tilmeldingsfrist

Søndag d. 19. december 2027 kl. 09:00

Sted

Online via Microsoft Teams Online via Microsoft Teams

Cybersikkerhed i hænderne på leverandøren | 2 timer online | dato ikke planlagt


Man er ikke stærkere end det svageste led. Lær at sætte krav omkring sikkerhed til dine leverandører.

På dette kursus sætter vi fokus på snitfladen til leverandøren, når det handler om cybersikkerhed, herunder hvordan du sikrer dig, at din egen organisation er gearet til stille de rigtige spørgsmål og sætte de rigtige krav til leverandøraftaler, og derved sikrer, at der ikke falder noget ned mellem to stole.

Der sættes derudover også fokus på, hvordan du kan medtage cybersikkerhed, når du indkøber nyt udstyr, og hvad du i den forbindelse skal overveje.  

Kursusindhold:

  • Emner som samarbejdsmodeller, myndighedskrav, compliance og cyberforsikring.
  • Hvad kræves der af leverandøren og hvad kræves der af dig.
  • Hvordan bringes cybersikkerhed med ind ved anskaffelse af udstyr.
  • Leverandøren input til hvilke udfordringer der er i samarbejde, når det drejer sig om cybersikkerhed

Efter kurset vil du:

  • Kende til krav der bør overvejes i relation til samarbejdet med leverandører i forhold til industrielle systemer
  • Forstå behovet for at have klart definerede roller, ansvar og processer der støtter op om samarbejdet med leverandøren i daglig drift
  • Gøre brug af simple tjeklister både til at etablere klare snitflader til leverandøren og til brug ved indkøb af udstyr

Hvem skal deltage?

Deltagerne på dette kursus er alle er der samarbejder med leverandører af industrielle systemer og i den forbindelse påvirker cybersikkerheden. Både når det gælder anskaffelse udstyr, indgåelse af kontrakter og i den daglig drift.

Forudsætninger:

For at sikre en fælles forståelse for hvad der kræves når det gælder cybersikkerhed indenfor industrielle systemer anbefales det at have gennemført kurset ”Introduktion til industriel cybersikkerhed” samt ”Cybersikkerhed set fra hackerens perspektiv"” før deltagelse på dette kursus.

Varighed:

Kurset varer 2 timer og afholdes online.

Vi har endnu ikke fastsat en dato for dette arrangement.
Hvis du er interesseret i deltagelse, så send os enten en mail på info@sektorcert.dk eller læg billetten ¨tilkendegiv interesse for at deltage i dette kursus´i kurven. Så kontakter vi dig, når vi har en fastsat en dato.


Kontaktinformation til arrangør

SektorCERT
Tlf: +45 88327140
info@sektorcert.dk

Kontaktinformation til arrangør

SektorCERT
Tlf: +45 88327140
info@sektorcert.dk